HomeHome
După 22 decembrie '89După 22 decembrie '89
Piaţa Universităţii 1990Piaţa Universităţii 1990
13-15 iunie 199013-15 iunie 1990
VinovaţiiVinovaţii
InstigatoriiInstigatorii
VictimeleVictimele
Forţele de represiuneForţele de represiune
Dosarul "Mineriada"Dosarul "Mineriada"
Mărturii, evocări, analizeMărturii, evocări, analize
Reacţii internaţionaleReacţii internaţionale
FotografiiFotografii

mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


 Zona libera de neo-comunsim a Romāniei. Kilometrul 0 al democratiei 

Azi 11 mai 90


/Tranzitia spre economia de Piaţa . Gh.Lencan Stoica

Partidele istorice ne propun solutia dureroasa a terapii de soc care presupune costuri sociale ridicate şi se loveste de dificultati structurale - putînd să ne infunde în mocirla lumii a treia. Economisti de prestigiu arata ca privatizarea şi schimbarea trebuie făcută progresiv şi cu grija.Sint cunoscute de exemplu ideile lui Anghel Rugina, care ne-a oferit un plan de refacere şi stabilizare economică şi fiunanciara intitulat "Miracolul economic în România e încă posibil." Este un proiect similar cu strategia FSN.


/Cine-i perverteste pe crestini? Preot Antone Gheorghe. Ghiorghiteni, Suceava

Redactia a solicitat punctul sau de vedere avind în vedere că-n Piaţa Universităţii au aparut calugarite protestatatre şi preoti golani în greva foamei. ("In după amiaza zilei de 8 mai , preotul grevist scotea din cînd în cînd o sticla de bere, pe jumatate plina dintr-o punga de plastic şi mai tragea cite-o dusca."- el care il denunţa pe Patriarhul Teoctist). Canonul 6 apostolic mentionează "episcopul sau prezbiterul sau diaconul să nu ia asupra sa purtari de grija lumesti, iar de nu să se cateriseasca." Altfel "preotia s-ar indeparta cu totul de pilda, spiritul şi voinţa mîntuitorului Hristos. [] Care nu a ocupat şi nici ucenicilor sai nu le-a permis să participe la servicii publice sau de stat. Caci imparaţia mea nu e din lumea aceasta ". Acelaşi inteles il prezinta şi constitutiile apostolice, canoanele 20-83, 3;3,7 sinodnodul IV ecumenic, 10, sinodul VII ecumenic, 18 cartagina." Astazi ca intotdeauna biserica ortodoxa este alaturi de popor.


/Trebuia alt ecuson. Gheorghe Bozgan, student an V facultatea de drept

Nu este corect termenul de golan pentru niste oameni care încalcă codul penal deci sînt contravenienti şi infractori. În ţările civilizate actele lor nu ar fi permise.

/Spontana, domnule Tanase, spontana…M. Radu

" Într-o emisiune nocturnă a Studioului electoral, domnul Stelian Tănase a afirmat, lipsit de orice reticenţă, ca manifestaţia din Piaţa Universităţii "a pornit spontan". Se pare ca acest intelectual postrevoluţionar şi totodată, redactor-şef al publicaţiei "22", conferă termenului spontan, o semnificaţie originală, pro¬prie acelora care, mai nou, se îndeletnicesc cu mistificarea adevărului.Îmi permit această constatare pornind de la faptul că, în realitate, ma¬nifestaţia de la Universitate a pornit din... Piaţa Aviatorilor unde, la 22 aprilie, s-a petrecut o altă manifestaţie, organizată de P.N.Ţ.-c.d. În calitate de invitat de onoare era prezent acolo şi domnul Stelian Tănase, care, atunci cînd nu acorda interviuri, aprecia, intelectual fiind, refulările veninoase ale liderilor peneţişti adresate, desi¬gur, domnului Ion Iliescu şi F.S.N.-ului. Alături de acest membru marcant al Grupului pentru Dialog Social erau prezenţi şi bunii săi prieteni şi to¬varăşi de manifestaţii, noii activişti de partid, Dumitru Dincă, Nica Leon, Octavian Rădulescu etc. Prietenia trainică, înfiripată între Stelian Tănase şi admiratorul de poezii legionare, revoluţionarul delapidator, Octavian Rădulescu, este notorie, dovadă fiind şi omagiile pe care procesomanul O.R. le aduce public valorii intelectuale şi morale alt fostului pecerist, Stelian Tănase.După ce oratoria violent vulgarii a conducerii P.N.T.-c.d. a încălzit unele spirite - autentic revoluţionare (!) - i-a format "spontan" un grup organizat, dinainte pregătit, pentru parcurgerea traseului Televiziune - Inter. Desigur că, tot "spontan", acest grup format din membrii Asociaţiei 16-21 Decembrie şi ai Alianţei Poporului (Dincă) - nici nu se putea mai bine - i-au chemat în mijlocul lor, în calitate de ghizi îndrumători, pe eroii postrevoluţionari Stelian Tănase, Octavian Rădulescu, Dumitru Dincă şi Nica Leon. Aceste simboluri ale purităţii au condus "spontan" micul detaşament de cercetaşi pînă la Inter, unde i-a postat în mijlocul intersecţiei. În scopul de o bloca traficul.Ajunşi la destinaţie, mentorilor spirituali în ale anticomunismului, le-a căzut greu eventuala despărţire de ortaci, astfel că, în mod "spontan", au rămas alături de ei. Dar nu oricum ci cu portavoce... pentru a întreţin "focul revoluţionar" necesar declanşării unei noi revoluţii... Această îndeletni¬cire o practicau şi luni, 23 aprilie. Care va să zică, domnule Tănase, a fost "spontană" manifestaţia, tare spontană..."


/Un "tribun al poporului". Ilie Badicut, lector universitar

" Vreau să repar o nedreptate. Despre mai toţi liderii mişcării "apolitice" din piaţa zisă pe nedrept a Universităţii s-a scris. Ţara îi cunoaşte, ştie cine sînt. Numai despre Marian Munteanu, lider al Ligii studenţeşti s-a tăcut mîlc. []. Mulţi pot zice : Iată cavalerul fără teamă şi prihană! Aţi vrea, deci, să ştiţi mai multa despre acest tînăr care pare au¬reolat de nimbul lui Bălcescu [] Marian Munteanu este stu¬dent în anul al III-lea al secţiei de limba română cu specialitatea a doua limba portugheză, Facultatea de Litere (fosta Filologie). La por¬tugheză avea, în primul semestru, situaţie de nepromovare (cunoştinţe sub orice nivel). Cu toate acestea, sau tocmai de aceea, el a încercat fără succes, să determine contestarea profesorului de lb. portugheză în timpul acţiunilor neo-proletcultiste din iarnă. În semestrul al Il-lea, nu s-a prezentat la examene. (Liga pe care cu oroare o conduce a încercat, tot fără succes, să impună "îngheţarea" anului de studii). M.M. a fost membru al partidului comunist, unul din cei puşi pe carieră comunistă, autoimplicat în tot felul de activităţi obşteşti aducătoare de avantaje. În adunări generale de tristă amintire îi teroriza cu criticile lui pe profesorii de literatură română pentru insuficienta ideologizare a cursurilor. Profesorii de lingvistică aşteptau cu nelinişte să le vină şi lor rîndul!...După Revoluţie, în primele zile cînd s-a putut intra în facultate, M.M. s-a prezentat în faţa prodecanei şi şi-a rupt carnetul de membru de partid spunînd : "Am intrat în partid pentru ca mi s-au dat indicaţii să-l subminez dinăuntru". Lumea a zîmbit, apoi vorba a fost transmisă din gură în gură şi primită cu hohote de rîs ca un "banc" reuşit. În sfîrşit, aflasem de ce s-a prăbuşit partidul comunist : meritul îi revenea în întregime lui M.M. şi subiectului impersonal din fraza domniei-sale, domnul Misaudat ! Deşi nimeni nu le observase acţiunile eroice. Cînd a luat fiinţă Liga studenţească, sindicat liber al studenţilor din Universitate, completat cu alte cîteva institute din ţară, printre care cel naval din Constanţa, revo¬luţionarul Marian Mierlă (vi-l amintiţi din C.F.S.N.), avînd oare¬care legături cu Filologia l-a propus pe M.M. ca lider al Ligi. "Am nevoie (el avea nevoie !) de unul ca voce, ca dumneata". M.M. a ju¬cat scena recuzării ca "nedemn" de încredere : ."Nu pot, sînt pătat, eu am fost membru de partid !" Cercetînd mai atent, dl. Mierlă a descoperit ca M.M. nu e pătat. (,Spa-la-mă-voi şi mai vîrtos ca neaua mă voi albi", zice Psalmistul).

Ca "locotenent", colegii l-au "ales" pe Mihai Gheorghiu, acelaşi an şi aceeaşi secţie, cu situaţie de repetenţie la limba arabă. Mă număr printre cei care i-au dat lui M.G. în anul al Il-lea două absolvenţe de pomană la această specialitate. Ne-a fost teamă ca pierdem grupa şi o parte- din pîinea cotidiană. Aşa era atunci. Ulterior atît M.M., cît şi M.G. au întreprins turnee de o parte şi de alta a Oceanului Atlantic. Răsplata jertfei patriotice! Şi pentru ca l-am citat pe Caragiale, mai menţionez ca acei colegi care-l "aleseseră", invidioşi probabil, l-au gratulat cu porecla Coriolan Drăgănescu ! Slabă consolare ! Jocurile fuseseră făcute, iar M.M. juca tare. Între timp, dl. Mierlă se legitimase în P.N.Ţ.-c.d. Liga pornea în "popor", la Constanţa, la Institutul de [], urmaşii lui Sindbad veneau la Bucureşti cu revendicări (satisfăcute de guvern). Acum, marineii recunoscători au aprins flacăra revoluţiei pentru "articolul 8" şi la Constanţa, atrăgînd curiozitatea cetăţenilor bătrînului Tomis mult mai puţin decît Acvariul şi Delfinariul din localitate. Un lucru nu ştiu : ce s-a întîmplat cu Mihai Gheorghiu de nu mai apare, acum cînd ultra-apolitică Ligă are atîta nevoie de el ?! O fi cumva ambasador itinerant sau a cunoscut drumul Damascului, cale întoarsă ? I-am cunoscut pe aceşti doi studenţi de cînd au intrat în anul I de facultate. Ceea ce am scris aici izvorăşte din amărăciune şi indignare.

Mi-e prieten Platon, -dar mai prieten mi-este Adevărul. "Liga studenţească" nu mai există, aceasta e concluzia multora cu care am vorbit. (Dar a existat ea oare vreodată ? ). Ca şi alte sindicate, bine "dezorganizate" la ora actuală. Li¬deri impostori declară abuziv cifre fictive de aderenţi la nu ştiu ce proclamaţie, asemenea unor preturi de cacialma pentru valori de bursă inexistente în realitate.

Ziarul "Dimineaţa"/9 mai a.c. se întreabă de ce tace Senatul Universităţii. Nu sînt membru în Senat şi mă întreb şi eu. Probabil tăcem din aceleaşi motive din care "înainte" nu vorbeam. Credem ca bunul simţ se impune singur, prin simpla lui existenţă. Personal, mi-am dat acordul pentru apelul publicat în "Adevărul "/8 mai a.c. de un grup de profesori din partea Sindicatului liber al Universităţii şi voi adera la orice acţiune menită să împiedice transformarea spaţiului dintre Universitate, Teatrul Naţional şi Intercontinental în Piaţa Sfintei Valpurgii ".

(piatauniversitatii.com)

 Zona libera de neo-comunsim a Romāniei. Kilometrul 0 al democratiei 
mineriada 13 - 15 iunie 1990
Actiuni, protesteActiuni, proteste


mineriada 13 - 15 iunie 1990

«Vreau sa multumesc pentru spiritul organizat in care v-ati prezentat, in care ati actionat, sa multumesc conducatorilor dumneavoastra, inginerului Cozma si celorlaltor lideri sindicali care au fost in fruntea dumneavoastra, alaturi de noi, care ne-au ajutat in aceste zile. Deci va multumesc tuturor pentru tot ce ati facut in aceste zile.[...]

Stim ca avem in dumneavoastra un sprijin de nadejde, cind va fi nevoie, vom apela! »

(Ion Iliescu, Discursul tinut la Complexul Expozitional, 15 iunie 1990, prin care a multumit minerilor pentru tot ce au facut la Bucuresti in zilele de 14-15 iunie 1990)

mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


Mineriada 13-15 iunie 1990

Mineriada 13 - 15 iunie 1990Raport despre Dosarul_represiunii din iunie 1990 (doc)
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Lagarul Magurele 13-19 iunie 1990
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Video 13-15 iunie 1990
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Mineriada - discurs Ion Iliescu
Mineriada 13 - 15 iunie 1990George Roncea (interviu BBC)
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Rechizitoriu Chitac
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Jurnalul garnizoanei Bucuresti
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Cronologie informala a Dosarului Mineriadei
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Istoria Dosarului Mineriadei
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Filme
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Filme www.avmr.ro