HomeHome
După 22 decembrie '89După 22 decembrie '89
Piaţa Universităţii 1990Piaţa Universităţii 1990
13-15 iunie 199013-15 iunie 1990
VinovaţiiVinovaţii
InstigatoriiInstigatorii
VictimeleVictimele
Forţele de represiuneForţele de represiune
Dosarul "Mineriada"Dosarul "Mineriada"
Mărturii, evocări, analizeMărturii, evocări, analize
Reacţii internaţionaleReacţii internaţionale
FotografiiFotografii

mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


 Zona libera de neo-comunsim a Romāniei. Kilometrul 0 al democratiei 

Articole din ziarul "Dimineata", 1990


Dimineata 27 apr. Alimente otravite. Barbu Radu

"Mitingul din Piaţa Teatrului Naţional, extins pe carosabilul Bdlui Magheru, cu tribună în balconul clădirii Universităţii, asigurată de Liga Studenţilor, devine tot mai incomod şi agresiv, dezvăluind alte şi alte patimi şi intenţii. [] Se pare că este greu de normalizat starea de lucruri din această zonă vitală a oraşului, din moment ce "invadatorii" au început să fie alimentaţi cu hrană de către persoane...din afară. Ieri noapte, în jurul orei 4.15, s-au difuzat pachete cu mîncare din trei autoturisme cu număr străin. Pe aceleaşi căi sînt "alimentaţi" cu manifeste şi lozinci incitante, otrăvite."

Dimineata 27 apr 1990. CINE NE APĂRĂ DE NICA LEON? Adrian Stefan

" Deşi este la modă, nu am fi aşternut aceste rînduri pe hîrtie despre o persoană oficială ca Nica Leon, dacă vehementa ultimelor sale intervenţii parlamentare n-ar fi surprins pe foarte multă lume. Irevenţiozitatea "ieşirii" sale ne-a reamintit de faptul că dl. Nica Leon este cel care, la procesul din 16 februarie a.c. al celor patru ofiţeri din corpul de gardă al fostului dictator, după ce şi-a împărţit cu generozitate cărţile de vizită familiilor celor inculpaţi, i-a bătut încurajator - familiar pe umăr pe unul dintre ei, maiorul Aurel David : "Lasă, băiete, că scapi tu" (ceea ce s-a şi întîmplat). Şi tot domnia sa este (vă aduceţi aminte ?) cel care, depistat fiind în clădirea fostului Comitet Central al P.C.R., cu o staţie de emisie recepţie (ştim noi cine avea acces la asemenea aparatură), a fost arestat din dispoziţia d-lui Dumitru Mazilu de către colonelul Rădulescu. Ce fire văzut-nevăzute îl leagă pe Nica Leon de fosta Direcţie a 5-a din Ministerul de Interne ? Întrebarea aceasta, pe care o punem doar din exces de retorism, are în vedere un context confuz, dar periculos, în care personajul nostru de astăzi pare implicat.

Oricum, tribulaţiile evoluţiei sale de pînă acum nu-l scutesc de atari ataşamente anarhice, fie la un revoluţionarism demagogic, fie la o structură cu idealuri destabilizatoare, activînd din umbră. Biografia dată publicităţii este excesiv selectivă. Nica Leon, poreclit adesea şi Mama Leone, s-a născut în 1955 şi a absolvit, probabil la seral, Facultatea de Utilaj Tehnologic de la Institutul de Construcţii Bucureşti. În nota de întreprinderi la care a lucrat, a omis întreprinderea de Cinescoape. Omisiunea ne-ar fi lăsat indiferenţi dacă nu ne-ar fi parvenit o scrisoare a unui mare grup de salariaţi ai acestei întreprinderi. Foştii colegi ai lui Nica Leon il descriu pe fostul electronist ca un element anarhic, recalcitrant, veşnic pus pe harţă, superficial, cu relaţii suspecte fie în lumea interlopă, fie în aceea a organelor de supraveghere şi anchetă. Din răzbunare, a adus procuratura să cerceteze presupuse nereguli din fabrică.

Interesul nostru a crescut, aşa că am socotit necesar să cunoaştem şi opiniile colegilor de muncă de la I.A.C.E.R.D, unde figurează ca angajat, fiindcă n-am putea spune unde lucrează, sintagma respectivă nepotrivindu-se modului în care înţelege Nica Leon să-şi exercite meseria de inginer. Cei de Ia Antrepriza nr. 2 unde a fost încadrat, în unanimitate, ne-au descris acelaşi ins dubios şi lipsit de elementare concepţii morale, "stilul" lui fiind de a produce în permanentă scandal, de a se feri să muncească. Inginerul, ca atare, a fost inexistent, neimplicîndu-se în nici o activitate care să-i exprime capacitatea profesională. La fel a procedat şi pe aşa zisul Şantier al Tineretului, unde a fost transferat : nimeni nu contează pe el. Merceolog fiind, în toate relaţiile cu diverşi furnizori a stîrnit doar animozităţi, gafînd intenţionat, pentru ca, în acest fel, să fie lăsat de capul lui, ceea ce a şi obţinut.

Colegi care îl cunosc bine pe preşedintele Partidului Liber Democrat, par contrariaţi că acest partid poate avea un program care să exprime cumva, concepţiile politice şi sociale ale lui Nica Leon, fiindcă acesta este, evident, o inteligenţă mediocră, un om fără cultură, un temperament irascibil. Insul este complet lipsit de idei personale, singurul lui comandament fiind opoziţia cu orice preţ, fiecare expresie a puterii legale iritîndu-l.

Culmea este că, la un moment dat, a devenit publică intenţia dumnealui de a candida la funcţia de preşedinte, expresia cea mal înaltă a puterii de stat. Noroc că lipsa celor o sută de mii de semnături i-au refuzat şansei electorale.

Dacă încercările de aliere în partide de centru sînt normale, în plină campanie electorală, pretenţiile lui Nica Leon de a se distinge ca personalitate care să determine un curs nou sînt cel puţin ilare. Comicul de situaţii provoacă, în general, rîsul sănătos. Comicul situaţiilor în care parodicul personaj se pune cu insistentă, nouă nu ni se pare aşa, rîsul nostru fiind amar, trist. Sîntem convinşi că medicul psihiatru care i-a dat certificatul de sănătate psihică nu şi-a făcut datoria, comportamentul parlamentarului Nica Leon fiind, la vederea ţării întregi, paranoic. Nica Leon, într-un eventual film, ar putea fi prototipul real al tînărului Ceauşescu din 1945-1946, de exemplu.Trecerea cu uşurinţă peste activitatea turbulentă şi intenţionat împăciuitoristă cu organizaţiile care îşi exacerbează protestele în Piaţa Universităţii ar fi greşită, ba chiar condamnabilă. Datoria fată de cititorii noştri (care ne-au cerut în număr mare să luăm atitudine fermă) ne obligă să-i conturăm silueta (i) morală, puţinătatea convingerilor politice, dar e de văzut eu exactitate pericolul unui element decavat, setos de ieşire în fată, setos de putere, de afişarea numelui său peste tot, toate acestea exercitate fără scrupule. Nica Leon, personaj dubios şi fraudulos al Revoluţiei , continuă să deturneze spre sinele său maladiv-emfatic atenţia şi interesul unor inşi care-i seamănă, care nu înţeleg că democraţia este o eliberare a spiritului generos, nu al instinctului primitiv.Cit se poate de firesc, ne întrebăm : Cine ne apără de Nica Leon ?"

Dimineata 27 apr MAI STAŢI, NENE, ŞI PE ACASA. George Mihalache

"[] Aha! Poliţia e cu noi! Armata e cu noi! Oamenii ordinei nu ne mai pot călca în picioare, nu ne mai pot izbi cu bastoane, nu ne mai pot sparge capetele, nu mai pot trage în noi, nu ne mai pot face terci sub şenilele tancurilor. Atunci.. ura fraţilor! Hai să ne facem de cap! Am făurit o Revoluţie ca s-o călcăm tot noi în picioare, acum... Păi dacă aşa stau lucrurile , hai să dau o sugestie în numele celor care vor să-şi apere liniştea şi tihna faţă de această maree isterică şi insolentă. Pentru orice individ care participă la o manifestaţie neautorizată de lege - amendă - să spunem 2500 lei de căciulă! Dacă alte mijloace nu pot fi puse eficient în aplicare, să simtă fiecare amator de show-uri pe buzunarul său ce înseamnă "luxul" de a participa la aceste mascarade care murdăresc străzile Capitalei de cîteva luni încoace"

Dimineata 27 apr /MANIFESTE INSTIGATOARE

" ...Mai mulţi cititori ne semnalează că în unele oraşe din ţară circulă anumite manifeste prin care populaţia este instigată să participe la "Revoluţia" ce, chipurile, ar avea loc în aceste zile la Bucureşti. Facem apel către cititorii ziarului nostru să nu dea curs acestor provocări vizînd destabilizarea politică a ţării şi împiedicarea desfăşurării normale a alegerilor de la 20 mai. a.c"

Dimineata 27 apr /Banii săracului domn Mazilu

"In ziua de 23 aprilie, la ora prînzului, la CEC-ul mare, dl. Dumitru Mazilu, nerespectînd coada de peste 40 de oameni, a ridicat 250.000 lei. Fireşte, orice cetăţean al României libere poate avea la CEC oricîţi bani şi poate ridica orice sumă. Dar cum rămîne, totuşi, cu pretinsa sărăcie în care a trăit dl. Mazilu în anii dictaturii ? Şi dacă revoluţia trebuie să continue, cum a declarat vajnicul... mazilit 250 000 lei ? Ajung oare pentru încurajarea cohortelor ?"

Dimineata 27 apr /Un erou ui timpului nostru. Corespondent

"Eroul nostru, devenit de acuma "legendar", purtînd o aureolă "mitică" (de Mitică ?) pare desprins dintr-o galerie de personaje în care grotescul se îmbină cu melodrama şi misterul de roman poliţist-bulevardier. Zeii săi tutelari sînt cei care au patronat însuşi comunismul de tip balcanic în România: I.L. Caragiale şi I.V.Stalin. În faţa ameţitoarei spirale a carierei sale politice nu ne putem abţine să nu exclamăm : "Iată, avem şi noi faliţii noştri !" Ba, pardon, "Mazilii" noştri..... [] Eroul nostru, cu acelaşi clocot sufletesc şi vindicativă forţă pusă în slujba binelui public, a refăcut drumul lui Coriolan Drăg..., dar în sens invers. []Renunţînd la şansele împlinirii personalităţii sale oferite de o meserie onestă, aceea de mecanizator agricol, dumnealui a preferat să îmbrace făloasa uniformă cu petliţe albastre. Pe atunci tătucul Stalin trăgea să moară. [] Mîndria eroului nostru strălucea de-ţi lua ochii, precum cizmele sale date cu vax, bumbii tunicii şi steluţa de sublocotenent de pe epoleţi. Tînărul dăruit astfel gloriei a urcat cu repeziciune treptele măiestriei "profesionale", ajungînd la vîrsta la care alţii nu şi-au dat încă măsura vocaţiei, ditamai colonelul de securitate, doctor în ştiinţe juridice, membru al atîtor comitete şi "comiţii" , profesor şi comandant al şcolii ce avea să ne blagoslovească ani la rînd, cu eşaloane straşnice de "lucrători audio-vizuali", îndrituiţi să ne păzească pînă şi de noi înşine.

Eroul nostru era însă copleşit de doruri vii şi patimi multe, nutrea ambiţii pe care mediul înconjurător nu i le mai putea satisface. Nu avea încă reputaţie peste hotare, asemenea stăpînilor săi supremi, "cel mal iubit fiu" şi "savanta de renume mondial". [] A lăcrimat poate cînd prima nevastă şi-a pus capăt zilelor sau cînd, după accidentarea mortală a unui bătrîn, pe cînd rula cu automobilul personal cu incredibila viteză de 25 km la oră, şi-a consumat amarul pe patul spitalelor de boli nervoase.

Eroul nostru nu a dat înapoi. S-a aruncat în viitoarea muncii de cercetare, a scris cu frenezie articole şi cărţi de "specialitate" înţesate de citate mărturisite sau nedigerate bine ale "genialului ctitor" din Scorniceşti. S-a afirmat ca un maestru al plagiatului, ca un virtuoz al platitudinilor sforăitoare, acaparînd zone peste care a întins protector vălul sufocant al prolixităţii şi enunţurilor banale.

Mai tîrziu cînd a trecut, din ordin sau minat de demonul interior al cumulării demnităţilor instituţionale, în diplomaţie a descoperit cu voluptate şi profit - din păcate efemer - arta plastografiei. Procedînd ca un alt personaj caragialesc nu a pierdut însă o scrisoare ci a expediat-o pe adresa unui prestigios organism mondial, autopropunîndu-se funcţionar internaţional, cu salariul în valută. Între timp mazilul -Mitică prinsese gustul dolarilor şi al voiajelor peste ocean. Şi iată, în sfîrşit, clipa astrală în care se produce revelaţia şi convertirea la condiţia incomodă dar sublimă, a dizidenţei. Plastografia fiind descoperită, eroului nostru i se ia alviţa. Întocmeşte drept represalii un raport despre violarea drepturilor omului în România - temă la modă - care parvine în străinătate, [] Se născuse un nou şi falnic dizident căruia i se treceau cu vederea chiar şi antecedentele de securist. Foştii săi elevi n-au îndrăznit decît să-l persecute la domiciliu. Cu puţină vreme înaintea fugii dictatorului a fost luat, păstrat, să nu cumva să i se întîmple, Doamne fereşte, ceva, reapărînd cu cătuşele la mîini taman la Revoluţie, adus de foştii săi "temniceri". A condus "singur" - după propriile sale declaraţii făcute presei străine - Revoluţia şi întrucît natura sa de dizident nu-i dădea pace a părăsit staff-ul revoluţionar după ce a încercat să profite demagogic şi cu iscusite machiavelîcuri de agitaţia străzii pe 12 ianuarie a.c. Cu ochii ieşiţi din orbite şi glasul răguşit, dizidentul de ieri, striga atunci necontenit : "Moarte pentru moarte", "Jos comunismul şi securiştii" uitînd că primul care ar fi trebuit să-şi facă harakiri ar fi fost chiar domnia sa. De atunci dizidentul dizidează în continuare. Se îmbrăţişează cu neodizidenta Doina Cornea, face turnee în străinătate, dă interviuri ziarelor străine, conferenţiază pe unde apucă şi apără democraţia cum poate. Mai nou a coborît iar în rîndurile mulţimii şi strigă "Şi noi sîntem cu voi" adresîndu-se cu vocea-i gîtuită şi privirea lunatică demonstranţilor impenitenţi de la Inter, conduşi de neobositul "revoluţionar" Dincă, fiind extrem de grăbit să nu scape cumva trenul destabilizării democratice a tinerei democraţii romaneşti."

Dimineata 27 apr / Cit de sarac sinteti majestate? C . D Duica

Povestea cu tablourile luate şi vindute de regele Mihai, jefuitorul şi intretinutul patrimoniului national.

Dimineaţa 9 mai/Un golan fără ghilimele. Garofita Florescu

Infierare a lui Octavian Radulescu, cel care tulbura liniştea publică conducînd manifestaţiile în Piaţa. A aflat de la Miliţia capitalei (Informaţia Bucureştiului, 2 iulie 1983) că Octavian Rădulescu , şef de colectiv în cadrul unei secţii a Cooperativei Arta aplicată a cîştigat ilicit 80000 de lei, pretinzînd sume necuvenite unor încadraţi din subordine. Urmărirea penală a fost întreruptă ca urmare a efectului decretului de graţiere şi amnistie din 1983. "Norocos, nu? Tot aşa de norocos trebuie să fi fost şi la absolvirea liceului teoretic, în 1967,la 37 de ani. De ce atît de tîrziu? Pentru că în anul 1950, ca urmare a participării la acţiuni ale unei organizaţii subversive cu caracter legionar a fost condamnat la 8 ani inchisoare". Este redată apoi toată cartea de muncă a dlui Radulescu. Şi se intră în detaliile vieţii sale de familie (cea de-a doua soţie ocupîndu-se de creşterea celor două fete pe care numitul încearcă să le converteasca).Este fiul fostului patron al societatii petroliere Astra. Şi de aceea dispune de surse de subzistenţă cu care alimentează Piaţa Universităţii folosind în acest scop şi maşina personală Dacia 1300 nr. 8B4660."

Dimineaţa 9 mai /Marirea şi decadenţa lui Nica Leon. Adrian Şerban

Revine cu noi detalii la un articol mai vechi dedicat sinistrului Nica Leon. A aflat de la colegii lui că e doar subinginer. Nu a fost transferat pe şantierul tineretului ci mutat disciplinar. Cei de la 23 august spun că au făcut asta ca să termine balamucul cu el. S-au primit telefoane şi de la asociaţiile de locatari care au fost fraudate de Nica Leon, administrator venal ce le-a cauzat mari pagube materiale, pretinzînd chiar şi femeii de serviciu necuvenit, suma de 50 de lei. Leon şi soţia să îşi terorizau vecinii, ea spunînd că e nepoata Elenei Ceauşescu iar el că e nepotul lui Manea Mănescu.Deşi e născut pe 24 ianuarie 1955, îşi sărbătorea ziua de naştere pe 26, odată cu dictatorul.

Dimineaţa, 9 mai

Proclamaţia de la Timişoara, sau mişcarea subterană a PNŢ şi PNL. Ralu Filip. După o îndelungată şi controversată dezbatere, se aprobă cu zdrobitoare majoritate legea electorală. După o vreme, se îndreaptă ciudat spre Timişoara , Doina Cornea, Doru Braia, Doru Popescu, Mihai Lupoi, - primiţi de G. Serban şi Vasile Popovici, autorii acestei manevre UMRL

În realitate, singurul destinatar al pct. 8 este Ion Iliescu. Intră în joc la Bucureşti, Stelian Tănase, Asociaţia 16-21 decembrie penetistă, Alianţa poporului (Dincă), Alianţa Antitotalitară (Zbora), grupuri pilotate de UMRL sau PNT, care fac manifestaţii duminicale. Se alătură PNL în relaţie strînsă cu UDMR.Astfel apare la Timişoara Iosif Syucsk, vicepreşedinte UDMR. Apoi aderă la proclamaţie, partide (PNL, PNT, PSD, PLD, etc) care votaseră legea electorală şi devine evident scopul: scoaterea lui I.Iliescu din competiţia în care Câmpeanu şi Raţiu nu aveau nici-o şansă. Cum poate fi calificat comportamentul oamenilor politici care în CPUN au votat legea electorală iar acum actionează împotriva ei


Dimineata 9 mai /Declaraţia lui Gelu Voican despre demonstranţii din Piaţa Universitatii

" sînt plătiţi cu 400 lei pentru 12 ore de prezenţa în Piaţa . Comit infracţiuni penale, pasibile de pedepse cu închisoarea."(aparută în Le figaro din 4 mai).

(piatauniversitatii.com)

 Zona libera de neo-comunsim a Romāniei. Kilometrul 0 al democratiei 
mineriada 13 - 15 iunie 1990
Actiuni, protesteActiuni, proteste


mineriada 13 - 15 iunie 1990

«Vreau sa multumesc pentru spiritul organizat in care v-ati prezentat, in care ati actionat, sa multumesc conducatorilor dumneavoastra, inginerului Cozma si celorlaltor lideri sindicali care au fost in fruntea dumneavoastra, alaturi de noi, care ne-au ajutat in aceste zile. Deci va multumesc tuturor pentru tot ce ati facut in aceste zile.[...]

Stim ca avem in dumneavoastra un sprijin de nadejde, cind va fi nevoie, vom apela! »

(Ion Iliescu, Discursul tinut la Complexul Expozitional, 15 iunie 1990, prin care a multumit minerilor pentru tot ce au facut la Bucuresti in zilele de 14-15 iunie 1990)

mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


mineriada 13 - 15 iunie 1990


Mineriada 13-15 iunie 1990

Mineriada 13 - 15 iunie 1990Raport despre Dosarul_represiunii din iunie 1990 (doc)
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Lagarul Magurele 13-19 iunie 1990
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Video 13-15 iunie 1990
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Mineriada - discurs Ion Iliescu
Mineriada 13 - 15 iunie 1990George Roncea (interviu BBC)
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Rechizitoriu Chitac
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Jurnalul garnizoanei Bucuresti
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Cronologie informala a Dosarului Mineriadei
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Istoria Dosarului Mineriadei
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Filme
Mineriada 13 - 15 iunie 1990Filme www.avmr.ro